Thiết kế và phát triển website giới thiệu công ty TNHH Sun Up Media, với các chức năng chính: giới thiệu công ty, liên hệ, bài viết, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ. Bao gồm cả phần quản trị nội dung và hai ngôn ngữ Anh – Việt. Được viết trên PHP, thời gian thiết kế và phát triển: 2 tháng.