Projects

Tất tần tật các sản phẩm mà mình cùng với team đã từng thực hiện một cách hoàn chỉnh. Tất nhiên còn một số sản phẩm khác mang tính nghiên cứu, vọc vạch và cá nhân sẽ không được liệt kê ở đây nhé 😉

{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
Kon Studio
Trang portfolio của anh Kiến trúc sư trẻ, lưu giữ những công trình, bản vẽ và profile của anh. Thiết kế và phát triển trong 2 tuần trên nền tảng Laravel 5.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Trung tâm gia sư Gia Nghi
Website giới thiệu trung tâm gia sư gia nghi, quản lý hình ảnh, lịch học, nội quy, bài viết tại trung tâm. Viết trên PHP, thiết kế và phát triển trong 3 tuần.
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"fade"}
Sun Up Media
Thiết kế và phát triển website giới thiệu công ty TNHH Sun Up Media, với các chức năng chính: giới thiệu công ty, liên hệ, bài viết, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ. Bao gồm cả phần quản trị nội dung và hai ngôn ngữ Anh - Việt. Được viết trên PHP, thời gian thiết kế và phát triển: 2 tháng.