[Clip] Javascript cơ bản

Xưa có quỡn quỡn làm mấy cái clip be bé chỉ mấy thằng bạn đại học vài đường cơ bản. Giờ re-up lại lỡ đâu có người cần 😀

Javacript cơ bản thôi, đại khái là cái tool be bé nhập xuất thông tin, khái niệm “modal” và một ít về bootstrap 😉

Ơ mà trong clip có sai lỗi chính tả, ai lỡ xem tới đó thì xem tiếp đi, kệ nó đi ha!

Phần đầu nè

Phần tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *