laravel-deployment

How to deploy a Laravel project with right permission?

When deploying a Laravel project on your server, you always want to set it up by the ways that will ensure you don’t use or need root access for the created files. Grant right permission for project to make sure…

Lộ trình phát triển cho Game Developers – 2018

Bữa có thấy topic khá hay nên mạn phép tác giả Brandon Morelli để dịch bài viết gốc sang tiếng Việt cho các bạn muốn đặt những bước chân đầu tiên vào ngành công nghiệp Game có cái nhìn tổng…

MMO kiếm hiệp và chuyện lập trình (hồi 1)

Phận làm con dev cũng chả khác gì nhân sĩ hành tẩu giang hồ, giang hồ hiểm ác, bug biếc khó lường. Trước khi hành tẩu, quý nhân sĩ vui lòng mở cẩm nang ra đọc, dù không được mười…